Endüstri Mühendisliği

Tarihçe

Endüstri Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi bünyesinde YÖK’ün 25.02.1994 tarih ve 827-7693 sayılı kararıyla kurulmuştur. Bölümümüze 2009-2010 eğitim-öğretim yılından itibaren örgün ve ikinci öğretim programlarına öğrenci alınarak lisans programında eğitim öğretim faaliyetlerine başlanılmıştır. Bölümümüz, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde olmak üzere Tezli Yüksek Lisans Programını 2007 yılından, Doktora Programını ise 2012 yılından günümüze sürdürmektedir.