Fen Fakültesi

Azami Süre I. Sınav Hakkı

Azami Öğrenim Süresi Uygulama Esasları gereğince I. Azami Süre Sınavları gerçekleştirilecektir. 

Başvuru Tarihi: 31 Ocak 2023 saat: 17:00

Başvuru Yeri: Bölüm sekreterlikleri

Sınav Tarihi: 03 Şubat 2023 Sınav yeri ve saati: Bölüm başkanlıkları tarafından belirlenecektir.

Başvuru dilekçesi: Mazaret Sınavına Başvuru dilekçesi