Fen Fakültesi

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

MİSYON
Ulusal ve uluslararası ortamlarda adından sıkça söz ettiren, kaliteli ve yenilikçi bir yaklaşımla eğitim-öğretim veren, bilgi ve teknoloji üretiminde söz sahibi olan, «hayatın hizmetinde hep ileriye» prensibini şiar edinmiş, ülkenin öncelikli sorunlarına çözüm önerileri getirecek bir Fen Fakültesi olmaktır.

VİZYON
Evrensel ve Milli değerler ışığında, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek bunları Ülkenin yararına kullanacak donanımlı bireyler yetiştirmek ve özellikle temel araştırma alanlarındaki üretimi toplumun yararına sunmaktır.

TEMEL DEĞERLER
Fen Fakültesi; adaletli, işini en iyi şekilde yapan bir fakültedir ve aşağıdaki değerlere uygun olarak hareket etmeye çalışır, uğraşır.

1- Fen Fakültesi sorumluluğunun bilincindedir ve her şey için hesap veremeye her zaman hazırdır.
2- Fen Fakültesi yeniliklere her zaman açıktır.
3- Fen Fakültesi’nde eğitim öğretimin devamını esastır. Her ortamda ve durumda eğitim-öğretim kesintisiz devam ettirilir.
4- Fen Fakültesi’nde kurum aidiyeti ön plandadır.
5- Fen Fakültesi’nde kararlar ölçme ve değerlendirme verilerine göre alınır.
6- Fen Fakültesi topluma faydalı olmaya özen gösterir.
7- Fen Fakültesi toprağa, havaya, doğaya, dünya üzerinde yaşayan tüm canlılara önem verir.
8- Fen Fakültesi sağlıklı yaşama önem verir, bunun için öneriler geliştirir.
9- Fen Fakültesi «iki günü aynı olan zarardadır» prensibi gereğince çalışmalarını yürütür.
10- Fen Fakültesi kararlarını mevzuata uygun olarak oluşturduğu kurullar ve komisyonlar aracılığı iler alır. Kişisel kararlar alınmaz. Her kararın hukuki bir dayanağının olmasına çok önem verir.
11- Fen Fakültesi herkese eşit mesafelidir ve tarafsızdır.
12- Fen Fakültesi her zaman hoşgörülü, sabırlı, dengeli ve müsamahakardır.