Fen Fakültesi

Akademik Performans Değerlendirme ve Dayanışma Komisyonu

Komisyon Üyeleri:

Prof. Dr. Ali GÜROL (Başkan)

Prof. Dr. Ahmet ADIGÜZEL

Prof. Dr. Özkan AKSAKAL

Prof. Dr. İsa YILDIRIM

Doç. Dr. Bilal NİŞANCI Dr.

Dr. Öğr. Üyesi Ganim GEÇİM

Komisyonun Görev ve Sorumlulukları: 

  1. Yılda 1 kez Akademik Performans ile ilgili olarak bölümlerde bilgilendirme toplantıları düzenlemek (Ocak-Şubat ayları arası).
  2. Öğretim üyelerinin ve elemanlarının her yıl Mart ayına kadar bir önceki yıla ait tüm akademik faaliyetlerinin AVESİS’e girişini sağlamak ve kontrol etmek.
  3. Fakültemizin Akademik Performans alanlarından güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek, zayıf alanlar için öneriler geliştirmek.
  4. Rektörlük makamınca yapılacak Birim Değerlendirme toplantısına sunulacak olan analiz dosyalarının bölümler tarafından oluşturulmasını sağlamak.
  5. Yapılan işlemleri yazılı ve görsel olarak kayıt altına almak ve dekanlık makamına sunmak.