Fen Fakültesi

Eğitim Komisyonu

Komisyon Üyeleri:

Prof.Dr. Duygu EKİNCİ (Başkan)

Prof.Dr. Demet YILMAZ

Prof.Dr. İsa YILDIRIM

Doç.Dr. Esra TANRIVERDİ EÇİK

Dr.Öğr.Üyesi İlham NASIROĞLU

Dr.Öğr.Üyesi Mehmet KARADAYI

Dr.Öğr.Üyesi Melike YILDIZ