Geleneksel El Sanatları Programı (İ.Ö)

Bölüm Tanıtımı

İnsanoğlunun var olduğu tarihten günümüze kadar uygarlıklar el sanatlarıyla iç içe yaşamıştır ve yaşamaktadır. Genel anlamda düşünülürse insan, yiyecek, barınma, avlanma, giyecek, süslenme, eğlence gibi ihtiyaçlarını karşılarken hep el sanatlarından ve onun ürünlerinden yararlanmıştır. El sanatlarıyla sanat kıymeti yüksek, ulusal ve geleneksel değeri yüksek eserler meydana getirilmektedir. Bazı sanatlarında özelliklerinden dolayı el sanatları halinde kalmasında zorunluluk vardır. Son yıllarda el sanatları boş duran işgücünü değerlendirmede yardımcı bir kaynak olmuştur. El Sanatları sektöründe ülkemizde Doğu ve Güneydoğu Bölgelerinde gelecek on yıl içinde önemli teşvikler ve yatırımlar olacağı, buna bağlı olarak da istihdamda artış görüleceği tahmin edilmektedir. Çünkü evde oturan kadınlarımız, gençlerimiz ve hatta yaşlılarımız oturdukları yerde bazı çalışmalar yapabilir, sosyal hizmetlere bağlı birçok alanda rehabilitasyon amaçlı çalışabilir, kurslar açabilir, ülke hammaddesini değerlendirebilir, hatta hediyelik eşya olarak ülkemizi temsil edecek şekilde yurtdışına satış yapabilir.

Programın avantajları:

  • Görsel beceri ve algılamayı kazanmak
  • Klasik desen, renk olgularını modern anlayışla yorumlayarak günümüze uyarlamak
  • Atölyede ekip çalışması yapabilme ve bütünsellik sağlamak
  • Geleneksel el sanatlarımızın devamlılığını sağlamak, eski ve yeniyi bir arada sergilemek
  • Ekonomik, fonksiyonel ve piyasada rekabet edebilir ürün üretme konusunda bilgi ve beceri kazanmak.

Öğrencilerin mezun olduklarında yeterli bilgi donanımına sahip olabilmeleri için, ders programında teorik ve uygulamalı dersler bulunmaktadır. Öğrencilerin yeterli düzeyde teorik bilgiye sahip olması ve bu bilgilerini uygulamalarda başarıyla kullanabilmeleri,  teorik ve uygulamaya yönelik derslerdeki amaçlara ulaşılmasının bir ölçütüdür.  Öğrencilerin uygulama derslerindeki atölye süreçlerine uygun olarak öğretim üyelerinden aldıkları geri bildirimlerle elde ettikleri mesleki ve teknik bilgileri alan çalışmaları süresince eğitmenleri tarafından performans analizleri şeklinde değerlendirilmektedir. Programın amaçlarına ne derece ulaştığına ilişkin bilgiler, mezunların çalıştıkları kurumlardan anket ve görüşmeler yoluyla toplanarak elde edilen bilgiler izlenerek bölüm içi değerlendirmeler yapılmaktadır. 

PROGRAMI FARKLI KILAN ÖZELLİKLER

 1.     El sanatlarında gelişen ve değişen teknolojileri izleyebilmek

2.     İnsanlara el becerilerini kazandırabilmekle birlikte kendilerinde oluşan yaratıcılığın keşfini sağlamak

3.     Temel Teknik resim bilgisine sahip olma, motif çizimleri yapmak, kompozisyon oluşturabilma

4.      Bilgisayar destekli çizim yapmak.

5.     Tarihi mekanların restorasyonunu yapabilmek

6.     Renk bilgisi kazandırılarak estetik olguların farkındalığını yaratmak

Çok eski zamanlardan beri devam eden sanatlarımızı veyahut el becerilerimizi günümüze aktarabilmekle beraber geçmişten günümüze köprü kurup aynı havayı soluyabilmek.