Geleneksel El Sanatları Programı (İ.Ö)

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

Misyonumuz, el sanatları alanında eğitim öğretim sunmak; el sanatlarımızın eski örnekleri ile yeni örnekleri arasında bağ kurmak ve unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarımızı gün yüzünde tutarak gelecek kuşaklara aktarmada etkin görevler alacak uzman elemanlar yetiştirmektir. Geleneksel motifleri özgün tasarımlarla bir araya getirerek, eski ve yeni teknikleri farklı şekillerde yorumlayarak, taklitçilikten olabildiğince uzak bir o kadar özgün, bilinçli, nitelikli, yaratıcı birer sanatçı adayı yetiştirmektir.

Vizyonumuz, alanında yetkin elemanlar yetiştirmek için gerekli altyapısı ve en yeni  teknik donanımı oluşturup, kaliteli malzemeler kullanarak öğrencilerimizin hizmetine sunarak toplumun aydınlanmasına katkıda bulunabilecek, bilgisini yeteneği ile birleştirerek taklitten uzak, sürekli ilerlemeyi hedef edinen, aktif olarak çalışan, araştıran, düşünen ve üreten bir nesil yetiştirerek etik ve estetik değerler çerçevesinde topluma potansiyel  bireyler yetiştirmektir.

Temel Değerler;

✓ Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı kalarak genç bireyler yetiştirmek

✓ İnsan haklarına saygılı, toplum yararına olan her türlü yeniliklere ve araştırmalara açık olmak

✓ Sanatsal etkinlikleri desteklemek, katılımları sağlamak ve paylaşımcı olmak

✓ Okulumuzu ulusal ve uluslararası alanda tercih edilen standartlarına taşımak

✓ Akademik anlamda etik anlayışa, hoşgörü ve açıklığa sahip olmak

✓ Özgürlük ve disiplin anlayışı içerisinde gelişime ve yenilikçiliğe açık olmak

✓ Akademik başarıyı olumlu etkileyecek niteliklere sahip ekip ruhunu oluşturmak

 ✓ Kültür ve Sanatı değerli kılmak için yaratıcılığı geliştirmek ve üretkenliği artırmak.