Geleneksel El Sanatları Programı (İ.Ö)

Öğrenci Deneyimi

Mezun öğrencilerimiz el sanatları sektörünün nakış ağırlıklı dallarının yanı sıra Geleneksel Türk Süsleme Sanatları dallarında da (Ebru, Tezhip) atölyelerde çalışabilmektedir.

Milli Saraylar, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kültür Bakanlığının ilgili birimlerinde; yörede ve ülkedeki konuyla ilgili özel atölyelerde çalışabilmekte veya kendi özel atölyelerini kurabilmektedirler.

Meslek eğitimi süresince öğrenciler beceri eğitimi yaptıkları işletmede aylık olarak asgari ücretin % 30’ undan az olmamak üzere ücret alırlar. Eğitim gören adayların iş kazası, iş riski ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır. Bütün öğrenci haklarından yararlanır. Eğitim görülen işletmenin sağlayacağı sosyal olanaklardan faydalanır. Özel sektörde çalışanlar yeteneğine, işletmenin ücret politikasına göre asgari ücretten az olmamak üzere değişen miktarlarda ücret alırlar. Kamu sektöründe çalışanlar ise; lise mezunlarına göre bir üst derece ile göreve başlarlar ve asgari ücretin yaklaşık 2-3 katı civarında ücret almaktadırlar.