Geleneksel El Sanatları Programı (İ.Ö)

Tarihçe

Geleneksel El Sanatları Bölümü, 2001 yılında  okulumuz bünyesinde eğitim ve öğretime başlamıştır. Tezhip sanatı başta olmak üzere, ebru, nakış, dekoratif yüzey boyama ve benzeri dallarda eğitimi devam etmektedir. Bölümümüzde uygulama ve teorik derslerle birlikte eğitim verilmektedir. Bölümün amacı unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarımızı canlandırmak, bilimsel ve akademik yöntemlerle korumak, yaşatmak ve sonraki nesillere en iyi şekilde aktarabilmektir.

Eğitim esnasında öğrencilere el becerileri kazandırılıp, bu beceriyi en iyi şekilde kullanma alanları oluşturulur. Bölüm hakkında genel bilgiler verilerek bölüm ve derslerin tanıtımı yapılır. Öğrencinin tasarım ve çizim yeteneği geliştirilir. Aynı zamanda motif bilgisi, nakışta kullanılan geleneksel yöntemler, bu sanatlarda kullanılan malzemeleri tanıma ve kullanma odaklı beceriler sunulur.

Bölümden mezun olan öğrenci;

  • Kültürümüzü tarihsel bir bakış açısıyla yorumlayabilir.
  • Mesleki ile ilgili geleneksel ve çağdaş eserleri yorumlayabilir.
  • Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilir.
  • El sanatları ile ilgili güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
  • Mesleki ve etik sorumluluk blincine sahip olur
  • Alanı ile ilgili problemleri çözebilecek seviyede temel ve mesleki matematik bilgisi kazanır.
  • Alanı ile ilgili sorunları tespit edip çözüm önerileri sunabilir.
  • Sanatsal etkinliklere katılım sağladığında bir eser hakkında inceleme yapıp yorumlayabilir.
  • Ulusal ve uluslararası sanatsal etkinlikler düzenleyebilir.