Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Programı

Bölüm Tanıtımı

Bitkisel ve hayvansal ham maddeleri işleyen ve güvenli gıda üretimini sağlamak için gıda sektöründe belirlenen kanun ve yönetmeliklere göre gıda üretim ve kontrol hizmetlerini gerçekleştiren, tüketime uygun gıda maddeleri üreten işletmelerde üretim işlemlerini uygulanabilir metotlar kullanarak sağlıklı ve belirli standartlara uygun olup olmadığını kontrol edebilecek, yöneticilere yardımcı olacak, ara insan gücü yetiştirmeyi veya kendi adına işyeri açıp çalıştırabilecek uzman kişiler yetiştirmeyi amaçlayan bir önlisans yüksek öğretim programıdır.

»        Bölümümüz Programlarının kontenjanı 40’dir.

»        Öğrenim süresi 4 yarıyıl olup, eğitim dili Türkçedir. 

»        Gıda Teknolojisi Programı ve Gıda Kalite Kontrol ve Analizi Programı alanlarında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programlarında alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması ve 30 günlük yaz stajını tamamlamak zorundadır.