Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Programı

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

Vizyon: Atatürk Üniversitesi’ne bağlı bir kurum olması bilinciyle; gıda güvenliği, bilimi ve teknolojisi alanında; günümüzde geçerli bilimsel ve teknolojik konularda sağlam bir meslek eğitimi; kamunun, endüstrinin ve tüketicinin değişen gereksinimlerini karşılayan, evrensel ve toplumsal bir kurum olmaktır.

Misyon:Temel bilimler, gıda bilimi ve teknolojisi konusunda yeterli bilgi ile donanımlı, elde ettiği bilgileri ve becerileri gıda üretimi, kalite sağlama ve gıda kontrolü gibi alanlarda etkili kullanabilen, araştırmaya ve geliştirmeye odaklı, kendine güvenli, meslek etiğine saygılı, çağın sorunlarına duyarlı, yaşam boyu öğrenme gereğinin bilincinde olan, gıdaların değerlendirilmesi ve korunması alanında çalışacak, üretim işlemlerinde becerili, gıda yönetmelik ve mevzuatını uygulayabilecek ve gıda endüstrisi, kamu kuruluşları tarafından tercih edilecek mezunlar yetiştirmektir.