Gıda ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi

Arıcılık Birimi

Kurulu kapasite: 300 kovan

Mevcut Durum

2018 yılında büyük onarım ve modernizasyon faaliyetleri kapsamında ekmek fabrikasının bir bölümü arıcılık birimine tahsis edilmiştir.
Bal süzme, paketleme ve depolama işlemleri bu bölümde yapılacaktır.