Gıda ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi

Misyon ve Vizyon

Misyon

Üniversitemiz bünyesinde gıda ve hayvancılık konularında yürütülecek araştırma, uygulama, eğitim ve yayım faaliyetlerini koordine etmek, Akademik birimlerin eğitim-öğretim, gezi, inceleme, staj, proje ve tez çalışması gibi faaliyetlerine destek vermek, bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkı sağlayacak işbirliği mekanizmaları kurmak ve sürdürülebilir kurumsal ortam oluşturmaktır.

Vizyon

Çağın gereklerine uygun araştırma ve uygulama alanlarını oluşturarak sürekli yenilikçi ve teknolojik gelişmeleri takip etmek, Bu bağlamda gıda ve hayvancılık alanlarında eğitim gören öğrencilere pratik yapma ve uygulama imkanları sunmak, Mevcut Altyapı, Materyal, alet ve ekipman imkanlarıyla Sanayi&AR-GE işbirliği ve Bilimsel Araştırma projelerinin yürütülmesine öncülük etmektir.