Gıda ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi

Tarihçe

Araştırma Merkezimiz 20.03.2017 tarih ve 30013 sayılı Resmi Gazete`de Yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik gereğince kurulmuştur.

Daha önce Ziraat İşletme Müdürlüğü ve Veteriner Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Sığırcılık birimleri, pilot süt ve ekmek Fabrikası, Koyunculuk Birimi, Tavukçuluk Birimi, Arıcılık ve Satış Kantini birimlerini 01.07.2017 tarihinde mevcutta bulunan varlıkları ile birlikte devir almıştır.