Gıda ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İşletme kapasitesi: 200 baş

Kurulu kapasite: 143 baş 

Betonarme yapılarımız:

İdare binası, sağım binası, garaj, yem deposu, silolar.