Güzel Sanatlar Fakültesi

Fakülte Kurulu

Dekan Prof. Dr. Yunus BERKLİ

Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Nevin AYDUSLU

Dekan Yardımcısı Doç. Zafer LEHİMLER

Fotoğraf Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Murat Han ER

Heykel Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa BULAT

Müzik Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Selim DOĞAN

Resim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Cemile Didem ÖZIŞIK

Sahne Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayşe Pınar ARAS

Seramik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nevin AYDUSLU

Sinema – TV Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Hakan ÇİĞDEM

Tekstil ve Moda Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fazlıhan YILMAZ

Grafik Sanatlar Bölüm Başkanı Doç. Zafer LEHİMLER

Geleneksel Türk Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayşe Aslihan EROĞLU

Temel Eğitim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yunus BERKLİ