Halı Kilim ve El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi

MİSYONUMUZ

Halıcılık Eğitim Merkezi, sektörün ve toplumun ihtiyacı olan evrensel nitelikte bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda halı dokuma sanatını icra eden, üreten araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı, özgün, sanatsal ve estetik değerlere sahip, çağdaş bir öğretim kültürü oluşturmak ve mesleki açıdan yetkin, toplumsal değerlere saygılı sanatçılar yetiştirmektir. Halıcılık Eğitim Merkezi, sürekli değişen ve yenilenen bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilecek, uluslararası rekabet gücüne sahip bir ortam hazırlamayı öncelikli görevleri arasında kabul etmektedir. Halıcılık Eğitim Merkezi olarak bu çerçevede yürütmüş olduğumuz “Sürekli Öğrenmek ve Öğretmek” Eğitim-Öğretim bir çevrim (döngü) şeklinde sürekli iyileştirme yapılarak devam ettirilmek ve halıcılık sektörünün gereksinimi olan nitelikli, donanımlı, mesleki yeterliliğe sahip, insan gücünü yetiştirmek.

VİZYONUMUZ

Türk Halı dokuma sanatını koruma, uygulama yöntem ve tekniklerini gelecek kuşaklara taşıma bilincini oluşturmak. Uzun süreli ve düzenli sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmek, sosyal sorumluluk bilincini tüm çalışanları ile paylaşmak. Bölgesel, ulusal ve uluslararası platformda önder ve övünç duyulan, vereceği eğitim, öğretim, üreteceği bilgi, kültürel ve estetik değerlere sahip halı dokuma sanatıyla bölgenin ve ülkemizin çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmasına katkıda bulunacak öğretim ve üretim kurumu olmaktır.