Halı Kilim ve El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Personel

PROFİL BİLGİSİ

Tekns. Yar. Nuran Bağdigen
Halı Kilim ve El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi
E-Postanuran.tasgit@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Ver. Haz. Kon. İşt. Giray Önder
Halı Kilim ve El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi
E-PostaOnder.giray@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (1174) 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

İşçi Ayşe Aydın
Halı Kilim ve El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi
E-Postaa.aydin@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

İşçi Hatice Ürüşan
Halı Kilim ve El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi
E-Postahaticeurusan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

İşçi Veciye Gözüküçük
Halı Kilim ve El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi
E-Postaveciyetahtakiran@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi

Eğitim