Halı Kilim ve El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi

HALICILIK EĞİTİM MERKEZİ TARİHİMİZ

Atatürk Üniversitesi Halıcılık Eğitim Merkezi, 17.04.1962 yılında 22 tezgâhlı küçük bir atölye şeklinde kurulmuştur.

Kuruluş daha sonra çıkarılan 14.03.1972 tarih ve 1573 sayılı yasa ile “Enstitü” haline dönüştürülerek, el sanatları alanında araştırma, yetiştirme ve özellikle köye yönelmiş yayım hizmetleri yapmakla görevlendirilmiştir.

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun yürürlüğe girmesi ve bu konuda Enstitülerin “Akademik Organlar” olarak tanımlanması üzerine, kuruluşun statüsünün ne şekilde devam edeceği hususu Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından sorulmuş ve alınan görüşler doğrultusunda Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 13.11.1985/18–119-b sayılı kararları ile “Halıcılık Eğitim Merkezi” adı altında Rektörlüğe bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmesine karar verilmiştir.

İletişim, basın ve yayının baş döndürücü seyri içinde ülke sınırlarını aşan kültürel etkileşim hızla yayılmasıyla geleneklerin yaşatılması, kültürel varlıkların korunarak gelecek kuşaklara aktarılması neredeyse imkânsız hale gelmektedir.

Bütün bu gelişmelerin arasında azda olsa yaşatılmaya çalışılan dokumalarımız, belli merkezlerde yoğunlaşmış, bunların dışında kalan yörelerde ise sadece arşivlerde kalmış, hatta bazı yörelerde kaybolup gitmiştir. Bu şartlar altında Erzurum’da dikkat çekecek derecede geleneksel dokumaların yapıldığını, hatta bazı dokuma türlerinin kompozisyonlarıyla birlikte korunduğunu görmekteyiz. Başta Atatürk Üniversitesi Halıcılık Eğitim Merkezi olmak üzere özel sektör, Sivil Toplum Kuruluşları, Belediye ve Halk Eğitim Merkezleri yoğun gayret göstermektedirler.

Atatürk Üniversitesi Halıcılık Eğitim Merkezi, 17.04.1962 yılında 22 tezgâhlı küçük bir atölye şeklinde kurulmuştur.