Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalı

Akademik Personel

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Alperen Varalan
Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalı
E-Postaalperenvaralan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi 25240 Yakutiye/erzurum

Eğitim