Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalı

Tarihçe

İlk kez 29.05.1965 tarihinde Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesinde “Hayvancılık Ekonomisi Anabilim Dalı” adı ile kurulan Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalımız, 30 Mayıs 1997 tarihinde Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesinde kuruldu. Anabilim Dalı Başkanlığı görevini Prof. Dr. Ahmet YILDIZ yürütmektedir.

Anabilim Dalımızda Arş. Gör. Alperen VARALAN görev yapmaktadır.