Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalı

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü bünyesinde yer alan Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalı, veteriner hekimlik eğitiminde önemli bir yere sahiptir. Anabilim dalımızın amacı, lisans öğrencilerini ulusal ve uluslararası düzeyde hayvan sağlığı ekonomisi ve işletmeciliği eğitimi standartlarına uygun bilgi ve becerilerle donatmaktır. Bu kapsamda, öğrencilere hayvancılık işletmelerinde girdi temini, üretim ve pazarlama gibi konular öğretilmekte; temel ekonomi ve yönetim kavramları aktarılmakta, işletmelerden elde edilen veriler ekonomik ilkeler çerçevesinde değerlendirilmekte; hayvancılık ekonomisi ile ilgili konular detaylı bir bakış açısıyla analiz edilmekte; sorunlar tespit edilmekte ve bağımsız araştırma yapabilme becerisi kazandırılmaktadır.

Hayvancılık sektörünün ekonomik, yönetsel sorunlarını çözmek ve sektöre katkıda bulunmak için nitelikli insan gücü yetiştirmeyi kendine misyon edinen anabilim dalımız, eğitim ve araştırmada kaliteyi ön planda tutarak, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek öğrencilerin ve araştırmacıların sürekli olarak gelişmesine katkıda bulunmaya çalışır. Bu değerler doğrultusunda, Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalı; lisans düzeyde eğitim veren, araştırma yapan ve sektöre hizmet veren bir anabilim dalıdır.