Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalı

Bölüm Tanıtımı

Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalı’nın başlıca çalışma alanları ve istihdam olanakları aşağıda sunulmuştur:

Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı gibi devlet kurumları, hayvancılık sektörünün ekonomik ve yönetsel sorunlarının çözümü için hayvan sağlığı ekonomisi ve işletmeciliği alanında; yine hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren özel işletmeler, hayvancılık işletmelerinin verimliliğini ve karlılığını artırmak için hayvan sağlığı ekonomisi ve işletmeciliği alanında; üniversiteler, araştırma merkezleri gibi araştırma kurumları, hayvancılık sektörünün ekonomik ve yönetsel sorunlarına çözüm üretmek amacıyla hayvan sağlığı ekonomisi ve işletmeciliği alanında uzman olarak istihdam edilebilmektedir.