Hınıs Meslek Yüksekokulu

Bölüm Tanıtımı

Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü

Çocuk Gelişimi Ön lisans Programının amacı, 0-18 yaşlar arasındaki normal ve anormal gelişim gösteren, korunmaya muhtaç, çalışan, mülteci, suçlu ve hastanede yatan çocukların zihinsel, dil, motor, sosyal, duygusal gelişimlerini ve öz bakım becerilerini değerlendirebilen, tüm gelişim ve beceri alanlarını destekleme konusunda çocuğa, aileye, eğitimciye ve topluma hizmet sunan tüm birimlere, nitelikli meslek elemanı yetiştirmektir.

Eczane Hizmetleri Bölümü

Eczane hizmetleri programı 2019-2020 eğitim öğretim yılında meslek yüksekokulumuz bünyesinde 40 kişilik kontenjanıyla eğitim-öğretim vermeye başlayacaktır. Bu programın amacı; eczanelerde, hastaya ilaç ve tıbbi ürünlerin sunumunda, yetkili ve sorumlu olan eczacılara yardımcı olmak üzere eğitimi almış yardımcı sağlık personeli yetiştirmektir.

Veterinerlik Bölümü

Veterinerlik bilimi alanında gerekli laboratuvar yöntem ve analizlerine, sahada büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda koruyucu aşılama, suni tohumlama bilgi ve tekniklerine, pet hayvan bakım ve besleme ile genel hayvan besleme, yetiştirme, ıslah bilgi ve becerisine sahip, veteriner hekimlere tedavi, cerrahi operasyon, bakım ve diğer konularda yardım edecek, sağlık ve hijyen kurallarına dikkat edecek, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı kamu kuruluşlarda ve hayvancılıkla ilgili özel kuruluşlarda görevini severek yerine getirecek kalifiye teknik eleman ihtiyacını karşılayıcı eğitim öğretim vermektir.

Tıbbi Hizmetler ve Teknikleri Bölümü

Optisyenlik Programı

Optisyenlik programı’nın amacı, gözlükçülük sektöründe çalışacak ana elemanları yetiştirmektir. Temel optisyenlik bilgisine sahip, optisyenlik ile ilgili sistemlerin işleyişini bilen ve uygulayabilen, optisyenlik paket programlarını kullanabilen, göz ve insan anatomisini bilen, bir işletmenin işleyiş ve yönetimini planlayabilen, optik aletleri tanıyıp kullanabilen, çerçeve ve cam seçim ve montajını verilerine uygun yapabilen, işletmenin maliyet hesaplarını ve iş programlarını yapabilen, ürünü pazarlayabilen, genel halk sağlığı bilgisine sahip sağlık teknikerleri yetiştirmektir.

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı

Tıbbi laboratuvar hizmetleri alanında evrensel bilim ve eğitimi temel alan, kuramsal bilgi birikimini pratikle birleştirebilen, teşhise yönelik gereksinimi olan verilere ilişkin (Patoloji, Biyokimya, Mikrobiyoloji-Parazitoloji ve Sitogenetik vb.) yöntemleri kullanabilen, bulguları elde edebilen, düzenleyen, amaca uygun paylaşım ve kullanıma sunabilen özelliklere sahip, tıp ve sağlık sektöründe işletme yapısı ve organizasyonu sistematiğinde tıbbi laboratuvar hizmetleri veren kurumlarda görev alabilecek nitelikte meslek elemanları yetiştirmektedir.