Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

Misyon

Sağlık ve eğitim sektörünün ihtiyacı olan, multidisipliner alanda mesleki  tam donanıma sahip, iletişim gücü yüksek, çağın gereksinimlerine uygun ve değişime açık, toplum yararını gözeten, insan haklarına, milli ve etik kurallara riayet edebilen, ara kademe insan gücünü yetiştirmektir.

Vizyon

Geleceğin Türkiye’sinde ulusal  ve uluslararası düzeyde, yakın planda da ülkemizin ve başta profesyonel  sağlık yönetimlerinin ve eğitim sektörünün beklediği  karizma, deneyim ve eğitim bileşenlerine sahip çalışanlarını yetiştirmiş , ülkenin topyekün gelişimiyle ilgili sektörlerle sürekli işbirliği içerisinde, mensubu olmaktan gurur duyulan önder  rolünü üstlenen  eğitim-öğretim kurumu olmak.