Kimya Mühendisliği

Eğitim Amaçları

  1. Kimya Mühendisliği alanında faaliyet yürütmekte olan özel veya kamuya ait kuruluşlarda tasarım, üretim, Ar-Ge, kalite kontrolü ve pazarlama gibi kısımlarda çalışabilecek mühendis yetiştirmek. 
  2. Kimya Mühendisliği ile ilgili disiplinlerde veya disiplinler arası alanlarda akademik çalışmalar yapabilecek mühendis yetiştirmek.