Kimya Mühendisliği

Lisansüstü Ders Listesi

Kimya Mühendisliği lisansüstü programlarına ait dersler 

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DERSLERİ
YÜKSEK LİSANS
FBKMÇ503Taşınım Olayları I3ÇG
FBKMS501Yakıt Pilleri3SG
FBKMÇ507Membran Teknolojisinin Temel Prensipleri3ÇG
FBKMS519Proses Teknolojileri3SG
FBKMS515Hidrometalurjik Süreçlerin Kimyası3SG
FBKMÇ505Termal Analiz Yöntemi Ve Uygulamaları3ÇG
FBKMÇ511İleri Kimya Mühendisliği Termodinamiği I3ÇG
FBKMS509Isı Transferi İyileştirme Teknikleri3SG
FBKMÇ513Kimya Mühendisliğinde Biyotepkimeler3ÇG
FBKMS517Korozyon Mühendisliği Ve Uygulamaları3SG
FBKMS523Mikroakışkanlar Ve Mini-Mikro Kanallarda Transfer3SG
FBKMS521Yakıtlar Ve Yanma Teknolojileri3SG
FBKMS525Biyobenzetim ve Uygulamaları3SG
FBKMS527Yüzey Zenginleştirilmiş Raman Spektroskopisi (SERS) ve Uygulamaları3SG
DOKTORA
FBKMS603Katalitik Reaksiyon Mühendisliği3SG
FBKMÇ605Hidrometallurjik Proseslerin Esasları3ÇG
FBKMÇ609İleri Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği3ÇG
FBKMS607İleri Biyoreaktör Tasarımı3SG