Kimya Mühendisliği

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

Misyonumuz

Öğrencilerimize temel ve uygulamalı araştırmalar yapabilecekleri, kimya mühendisliği mesleğinin gerektirdiği hizmeti ulusal ve uluslararası düzeyde sunabilecekleri bir mühendislik eğitimi vermektir. 

Vizyonumuz

Öğretim kadromuzun ve öğrencilerimizin ortaya koyduğu araştırma faaliyetleri ve mesleki başarılarla ulusal ve uluslararası düzeyde kabul gören bir kimya mühendisliği bölümü olmaktır.