Kimya Mühendisliği

Tarihçe

Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü, 1982 yılında kurulmuş olup toplam 25.000 m²’lik alanda tesis edilen Mühendislik Fakültesi binası içinde yer almaktadır. Kimya Mühendisliği Bölümü, kurulduğu günden bugüne kadar personel ve teçhizat bakımından hızla gelişerek güçlü bir akademisyen kadrosu ve geniş laboratuvar imkânlarına kavuşmuştur.

Kimya Mühendisliği Bölümü, Temel İşlemler ve Termodinamik, Kimyasal Teknolojiler ile Proses ve Reaktör Tasarımı olmak üzere üç temel ana bilim dalından oluşmuştur. Bu ana bilim dallarında on iki profesör, beş doçent, yedi doktor öğretim üyesi, beş araştırma görevlisi, bir doktor araştırma görevlisi, bir uzman, bir kimyager, bir teknisyen ve bir  idari personel kadrosuyla hizmet vermektedir.

Kimya Mühendisliğinin misyonu; temel mühendislik ve kimya bilgilerine sahip, teori ile uygulamayı birleştirebilen farklı disiplinler ile iletişim kurabilen, ekip çalışmasına uyumlu, araştırıcı, etik değerlere saygılı, ülke ve insanlık sorunlarına duyarlı mühendis ve bilim adamı yetiştirmek; bölgesel ve ulusal gelişmeye hizmet edecek projeler gerçekleştirerek ulusal kalkınmaya katkıda bulunan bir kimya mühendisliği bölümü olmaktır.

Kimya Mühendisliği vizyonu;  verdiğimiz eğitim, sahip olduğumuz akademik kadro, sektörel ve bilimsel araştırmalarımız ile ülkenin en güçlü Kimya Mühendisliği bölümlerinden biri olmaktır.