Kudüs Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. Muhammed KIZILGEÇİT 

mkizilgecit@atauni.edu.tr / +90 442 231 (2144) 

(İlahiyat Fakültesi/ Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü )

Prof. Dr. İsa Çelik

isacelik@atauni.edu.tr / +90 442 231 (3672) 

( İlahiyat Fakültesi/  Temel İslam Bilimleri Bölümü )

Doç. Dr. Fikret Gedikli

fikret.gedikli@atauni.edu.tr / +90 442 231 (3822) 

( İlahiyat Fakültesi/ Temel İslam Bilimleri Bölümü   )

Doç. Dr. Nakşiye Yasemin Angın

yasemin.angin@atauni.edu.tr /

 +90 442 231 (3628) 

( İlahiyat Fakültesi / Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü )

Dr. Öğr. Üyesi Fethi Yıldırım

fethi.y@atauni.edu.tr / +90 442 231 (2193) 

(  İlahiyat Fakültesi / İslam Tarihi Ve Sanatları Bölümü) 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fahri DANIŞ

+90 442 231 (1002)

(İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/ Devletler Hukuku Anabilim Dalı)