Kudüs Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetim

Araştırma Merkezi Müdürü                        Prof. Dr. İbrahim YILMAZ

Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı       Dr. Öğr. Üyesi Fethi YILDIRIM

Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı        Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fahri DANIŞ