Oltu Meslek Yüksekokulu

Formlar ve Dilekçeler

 • Azami Süre Sonu Sınav Talep 
 • Bilişim Teknolojileri Ders Muafiyet Sınav Talep 
 • Çift Anadal Program Başvuru 
 • Ders Değiştirme & Saydırma Talep 
 • Ders Muafiyet Talep
 • Mezuniyet Sınav Hakkı Talep 
 • Mezuniyet AGNO Baraj Sınav Hakkı Talep 
 • Mezuniyet Tek Ders Sınav Hakkı Talep 
 • Sınav Sonuç İtiraz Talep 
 • Yandal Program Başvuru 
 • Yaz Okulunda Başka Üniversiteden Ders Alma Talep 

 konuları hakkındaki taleplerinizi içeren dilekçelerinizi Öğrenci Bilgi Sisteminde bulunan “Öğrenim / Öğrenim Talepleri / Başvuru ve Talep Dilekçeleri” sayfasından Oltu Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne iletebilirsiniz. Söz konusu işlemleri nasıl yapacağınıza dair Bilgilendirme Kılavuzuna erişim için tıklayınız.