Oltu Meslek Yüksekokulu

Genel Bilgi

Tarihçe

Oltu Belediye Başkanlığı, 03.04.1994 tarih ve 3 Sayılı Belediye Meclis Kararına istinad eden yazısı ile Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü’ne müracaat ederek Oltu İlçesinde bir Meslek Yüksekokul açılmasını talep etmiştir. Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü,  Meslek Yüksekokul için gerekli asgari fiziki imkanların belediye tarafından karşılanması şartıyla Oltu Meslek Yüksekokulu’nun açılmasını uygun görmüş ve 01.06.1994 tarihli yazıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na müracaat etmiştir. Yükseköğretim Kurulu bu müracaatı 05.07.1994 tarih ve 1558 Sayılı kararı ile kabul etmiştir. Böylece Oltu Meslek Yüksekokulu 1995-1996 Eğitim-Öğretim yılında Belediye’ye ait bir binada akademik faaliyetlerine başlayarak, yükseköğrenime ilk adımını atmıştır. 2000 Yılında Meslek Yüksekokul binamız hizmete açılmış, derslikler, laboratuvar, atölye ve stüdyo sınıfları ile öğrencilerimize uygulamalı olarak ders verme imkanı genişletilerek eğitim öğretime devam edilmiştir.