Oltu Meslek Yüksekokulu

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

Öz Görev (Misyon)

İnsan merkezli eğitim ve araştırma faaliyetleriyle alanında nitelikli bireyler yetiştirerek ülkemizin ve bölgemizin kalkınmasına katkı sağlamak. Öğrencilerin sadece mesleki yönden değil aynı zamanda kişisel gelişimini de sağlayacak etkinliklerle Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerlerini benimsemiş vatandaşlar olmalarına katkı sunmak. 

Öz Ülkü (Vizyon)

Kendisini sürekli geliştirdiği gibi bölgesindeki dönüşümlerde de ‘adı gibi öncü’ olan Atatürk Üniversitesi’ne bağlı Yüksekokulumuzun en önemli ülküsü üniversitemizin bölgeye yönelik eğitim, araştırma ve topluma katkı alanlarında en saygın meslek yüksekokulu olmak. 

Temel Değerler

• Yaşam boyu öğrenme

• Bilimsellik

• Yenilikçilik ve girişimcilik

• Ulusal ve evrensel değerlere bağlılık

• Katılımcılık ve paylaşımcılık

• Toplumsal, kültürel, çevresel ve sanatsal duyarlılık

• Emeğe saygı gösterme ve başarıyı takdir etme

• Kaynakların etkin kullanımı

• Yönetimde şeffaflık