Personel Daire Başkanlığı

Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı

Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı Duyurusu ve diğer belgeleri aşağıdaki bağlantılardan indirebilirsiniz.

Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Duyurusunu ve ilgili yönetmelikleri dikkatlice inceleyiniz.

Örnek dilekçeyi elektronik imzası olan personel Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden hazırlayıp görev yaptığı birime gönderecek ve kapalı zarfı elden teslim edecektir. Elektronik imzası olmayan personelin ıslak imzalı dilekçelerini kapalı zarf ile beraber görev yaptığı birime teslim etmeleri gerekmektedir. Birimler müracaatları Personel Daire Başkanlığına üst yazı ile gönderecekler. Konuya ilişkin detaylara Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı Duyurusundan ulaşabilirsiniz.

Notlar: 

1- Müracaat Formunu doldurabilmeniz için “Düzenlemeyi Etkinleştirmeniz” gerekmektedir.

2- Örnek müracaat dilekçesindeki “Görev Yapılan Birim” ifadesinin yerine görev yaptığınız birimi yazınız. 

3- E-Devlet üzerinden alınan doğrulanabilir diploma örnekleri için ayrıca onay işleminin yapılmasına gerek yoktur.

 

ÖNEMLİ: Başvuruların herhangi bir mağduriyete ve hak kaybına sebebiyet vermemek üzere Ek’te paylaşılan “Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı Duyurusu ve Müracaat Esasları” doğrultusunda yapılması önem arz etmektedir.

Son Müracaat Tarihi: 31.05.2024