Personel Daire Başkanlığı

Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin İşlemler

Mevzuat
Formlar

İlk Defa Çalıştırılması Düşünülen Yabancı Uyruklu Personele Ait İstenilen Belgeler

-Yabancı Uyruklu Bilgi Derleme ve Kimlik Formu

-Yabancı Uyruklu Bilgi Formu

-Vize Talep Formu

-Açık Kimlik Formu

-Pasaport Fotokopisi

-Fotoğraf

-Diploma örnekleri ve onaylı tercümesi

-Komisyon Raporu (Gerekçe)

-Q1, H-indeksi ve Atıf sayısını gösterir tablo

Süresi Uzatılacak Yabancı Uyruklu Personel İçin İstenilen Belgeler

-Yabancı Uyruklu Bilgi Derleme ve Kimlik Formu

-Akademik Performanslarını Gösterir Kriter Tablosu

-Pasaport Fotokopisi

-Komisyon Raporu (Gerekçe)