Personel Daire Başkanlığı

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Atama Tekliflerinde Gönderilmesi Gereken Evraklar

***ÖNEMLİ: Talep edilen evrakların tamamının sistem üzerinden taratılarak üst yazı (atama teklifi) ekinde Personel Daire Başkanlığı’na gönderilmesi gerekmektedir.

BİRİMİN GÖNDERMESİ GEREKEN EVRAKLAR

 1-   Oluşturulan sınav jürisine ait Yönetim Kurulu Kararı

2-   Sınav soruları ve kazanan adayın yanıtları ile sınava ait tutanak.

3-   Başarılı olan adaylara ait atama teklifi (Yönetim Kurulu olan birimlerin atama tekliflerini yönetim kurulu kararıyla göndermeleri gerekmektedir.)

4-   Değerlendirme formları

 

 ATAMA TEKLİFİ YAPILAN ADAYIN BİRİME TESLİM ETMESİ ve BİRİM TARAFINDAN GÖNDERİLMESİ GEREKEN EVRAKLAR 

  1. Adayın Başvuru Esnasında Birime Teslim Etmesi Gereken Evraklar

1-        Öğretim Elemanı Başvuru Formu (İlgili kısım birim tarafından onaylanacak)

2-        Diplomanın veya çıkış belgesinin fotokopisi (Onaylı)

3-        1 adet nüfus cüzdan fotokopisi

4-        Müracaat edilen ilanın çıktısı

5-        Askerlik Durum Belgesi

6-        ALES Sonuç Belgesi (Birimce onaylanacak)

7-        Yabancı Dil Belgesi (Birimce onaylanacak)

8-        Transkript (Onaylı)

9-        İlan edilen kadroya ait genel ve özel şartlara ilişkin belgeler (Öğrenci Belgesi, Deneyime Dair Belgeler vb.)

10-    Özgeçmiş

 

  1. Adayın Atama İşlemleri İçin Birime Teslim Etmesi Gereken Evraklar

1-        Atama Başvuru Formu (Fotoğraf yapıştırılacak)

2-        1 adet renkli fotoğraf (Fotoğraflar Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personel Kıyafetine Dair Yönetmelik’in 10. maddesi uyarınca bu yönetmelikteki esaslara uygun olmalı. Erkek adayların fotoğrafları kravatlı olmalı.)

3-        Mal Bildirim Formu

4-        Adli Sicil Kaydı (www.turkiye.gov.tr adresinden temin edilebilir.)

5-        Herhangi bir kamu kurumunda kadrolu olarak çalışırken çeşitli nedenlerle ilişiği kesilenlerin (istifa, müstafi vb.), son ayrıldıkları Kurumdan aldıkları hizmet belgesi.

6-        Yükseklisans/Doktora Mezuniyet Belgesi (Varsa)

7-        Tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınan Sağlık Kurulu Raporu (Heyet Raporu)

 Not: Rektörlüğümüzce müracaat ve atama için istenilen belgelerde değişiklik yapılması düşünüldüğü zaman, ilanla ve sınav sonuçlarıyla birlikte istenilen belgeler yeniden yayınlanacağından son durumun dikkate alınması gerekmektedir.