Resim Bölümü

Bitirme Projeleri

Son sınıf öğrencilerimiz, Diploma projesi kapsamında araştırma ve uygulama raporu hazırlamaktadırlar.