Resim Bölümü

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

1.Vizyon

Yenilikçi, ulusal ve evrensel değerler doğrultusunda gelişim gösteren resim bölümü, eğitim-öğretim programlarını günümüz koşullarına göre güncelleyerek, insanın sınırlarını zorlayan bilimsel teknolojik gelişmelere paralel olarak sanatın da sınırlarını zorlayacak bireyler yetiştirmeye hedeflemektedir.

  1. Misyon

Hem çağdaş hem klasik estetik anlayışı doğrultusunda bir sanat eğitimi amaçlayan, aynı zamanda geleneksel referansların küreselleşen dünyada ne kadar önemli olduğunu da vurgulayan resim bölümü; öğrencilere eleştirel, disiplinlerarası bir anlayış kazandırmayı, görsel- düşünsel yeteneklerini ortaya çıkarmalarını sağlamayı ve üretimlerini ulusal/uluslararası düzeyde sanatsal etkinliklere taşımayı misyon edinmiştir

  1. Temel Değerler
–Fırsat eşitliği: Resim bölümünde birçok farklı atölyelerin bulunmalarına rağmen bütün öğrenciler eşit imkanlar dahilinde atölyelerde bulunan malzemelerden faydalanırlar. Resim bölümünde her hocanın kendine ait atölyesi bulunmaktadır. Resim bölümünü kazanan öğrenciler istedikleri hocanın atölyesinde eğitim alabilirler .Resim bölümünde birçok farklı atölye bir arada yer almaktadır. Atölyelerde öğrenciler grup olarak ayrılmış olsalar da bütün öğrenciler eşit imkanlar dahilinde atölyelerde bulunan malzemelerden faydalanabilirler.
–Disiplinlerarası anlayış: Resim bölümünde birçok farklı seçmeli dersler bulunmaktadır. Ancak öğrenciler istediği dersleri seçebilmektedir. Örneğin: Fotoğraf, Heykel gibi.
–Özgürlük: Resim bölümünde uygulamalı derslerde hocalar atölyelerde birçok farklı teknik gösterir. Öğrencinin tercih ettiği tekniğe göre eğitimi devam eder ve öğrenciler mezuniyet aşamasında istediği şekilde istediği teknikle sanatsal çalışmalar oluşturup mezun olabilmektedir.
–Öğrenme odaklılık: Resim bölümündeki bütün öğrenciler uygulama eğitimi almaktadırlar. Bu bağlamda hocalar, sürekli öğrenciye öğretme amaçlı olarak atölyelerde bulunarak öğrencinin öğrenme gelişiminde katkı bulunmaktadırlar. Ayrıca atölyelerde uygulama eğitimine bağlı olarak teorik açıdan öğrenme yürütülmektedir.
–Çağdaş düzeylilik: Resim bölümünde bulunan hocalar, öğrencilere çağdaş düzeydeki sanatçılarıın yapıtları, çağdaş müzeler ve koleksiyonerler vb. oluşumları anlatmaktadırlar.
–Etik değerlere bağlılık: Resim bölümü öğrenciler, insanlarla kurduğu bireysel ve toplumsal ilişkilerin temel değerlerini oluşturmasında rol gösterirler.
–Estetik duyarlılık: Resim bölümünde eğitim alan öğrenciler, evrensel değerlere göre estetik duyarlılık kazanmış olurlar.