Rus Dili ve Edebiyatı

Ukrayna Bilimler Akademisi Online Konferansı

Atatürk Üniversitesi, Ukrayna Ulusal Bilimler Akademisi (Kiev) Fantastik Edebiyat Çalışmaları Merkezi’nde ikinci kez bir konferans düzenledi. Eş organizatör, Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Olha Boiko’ydu. Kendisi ayrıca “The Origins of the Magic System in Roger Zelazny’s The Chronicles of Amber and the Prequels by J. G. Betancourt” üzerine bir sunum yaptı.

25-26 Ocak tarihlerinde çevrimiçi olarak düzenlenen “Fantastik Edebiyat Çalışmalarının Teorik Yönleri” serisinin bu yılki uluslararası konferansı, fantastik dünya inşasının temel unsurlarından biri olan büyü sistemlerine adanmıştır. Etkinlik geçen yıl olduğu gibi CFLS tarafından Ukrayna Ulusal Bilimler Akademisi Taras Shevchenko Edebiyat Enstitüsü, Zhytomyr Politeknik Devlet Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye’de ortaklaşa düzenlendi. Sanal toplantı, Ukrayna, Batı Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri ve CFLS tarihinde ilk kez Asya’daki önde gelen araştırma kurumları ve üniversitelerden iki düzineden fazla uzmanı bir araya getirdi.

CFLS’nin yıllık etkinlikleri, geleneksel kolektif bilimsel çalışma biçimlerinin sürdürülebilir gelişiminin bir örneğidir. Fantastik edebiyat araştırmalarının güncel alanlarını özetlemeyi ve sorunlu alanları (özellikle terminolojideki farklılıklar ve çeşitli tanımlar) vurgulamayı amaçlayan profesyonel seminerler, 2021’den bu yana uluslararası düzeye ulaşan, belirgin bir teorik ve edebi odağa sahip tam ölçekli monotematik konferanslara dönüştü.

CFLS söz konusu olduğunda, tam ölçek ve büyüme öncelikle niteliksel göstergelerle ilgilidir. Konferans organizatörleri, konuların kapsamını en üst düzeye çıkarmak ve katılımcı sayısını artırmak açısından ulaşılamaz olanı kapsamaya çalışmamaktadır. Bunun yerine, öncelikler malzemeye hakimiyet, açık metodolojik kılavuzlar ve yeterli araçlardır.

Tartışma kültüründe ifadesini bulan ve C. Guillén’in bir zamanlar edebiyat akademisyenlerini teşvik ettiği, araştırmaların “kuramsallık düzeyinin kademeli olarak artmasına” kesinlikle katkıda bulunan disiplinler arası bir bakış açısı da memnuniyetle karşılanmaktadır.

Konferans katılımcıları Edebiyat Enstitüsü Müdürü Akademisyen M. Zhulynskyi tarafından karşılandı ve açılış konuşması Edebiyat Merkezi Bölüm Başkanı Filoloji Doktoru T. Ryazantseva tarafından yapıldı.

Bilimsel toplantının formatı geleneksel olarak “herkes herkesi dinler” ilkesinden sapmamak için konulara göre düzenlenmiş ve sırayla dizilmiş İngilizce ve Ukraynaca bölümleri içeriyordu. Katılımcıların sunumları fantastik edebiyattaki büyü sistemlerinin kaynakları, biçimleri, işleyiş özellikleri ve karşılaştıkları zorluklar gibi çeşitli yönlerini kapsadı. Programın ana ilkesi, daha geniş konulardan daha spesifik konulara doğru kademeli olarak ilerlemekti: İlk gün büyü sistemlerinin kökeni ve yapısal özellikleri, folklor ve toplumla bağlantıları tartışılırken, ikinci gün katılımcılar belirli büyü türlerinin edebi temsilinin özelliklerini, özellikle de hakikat, manipülasyon, propaganda ve kitle kültürünün oyun biçimleriyle bağlantılı olarak sözlü büyüyü ve belirli türdeki eserlerde ve bireysel yazarların eserlerinde büyü sistemlerinin geliştirilmesinin özelliklerini tartıştılar. Her bölüm aktif tartışmalarla sona erdi. Metinlerin geleneksel olarak geniş kronolojisine rağmen, bu yıl zamanımızda yaratılan edebiyata belirgin bir vurgu vardı.

Konferans bildirileri ayrı bir baskıda yayınlanacaktır.

Etkinliğin video kaydına erişim, talep üzerine CFLS’den temin edilebilir.

CFLS, toplantıya katılanlara en içten şükranlarını sunar ve toplantının düzenlenmesi ve gerçekleştirilmesi için zaman ayıran tüm meslektaşlarının çabalarını takdirle karşılar. Bu işbirliği, Enstitü’nün araştırma merkezleri ile Ukrayna üniversitelerinin temsilcileri arasındaki yaratıcı işbirliğinin etkinliğini bir kez daha ortaya koymuştur. Konferansın teorik temelinin oluşturulmasındaki değerli katkılarından dolayı Olena Tikhomirova’ya (KNLU) özel teşekkürlerimizi sunarız. Uluslararası bilimsel değişim programlarının katılımcıları Yevheniia Kanchura (IECLF Eş Başkanı, Zhytomyr Polytechnic State University) ve Oleksandra Filonenko’nun (Friedrich Schiller University, Jena, Almanya) ortak çabaları, akademik temasların genişletilmesine ve Merkezin uluslararası iletişiminin desteklenmesine katkıda bulunmuştur. Yayınlanmak üzere sunulan konferans materyallerinin bilimsel redaksiyonu ve hazırlanması, etkinlik öncesi ve sonrası belgelerin ve Merkezin yayınlarının hazırlanması, Merkezin Başkanı Tetiana Ryazantseva (Ukrayna Ulusal Bilimler Akademisi Taras Shevchenko Edebiyat Enstitüsü) ve E. Kanchura tarafından gerçekleştirilmiştir. Dr. Öğr. Üyesi Olha Boiko (Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye) ve bağımsız araştırmacı Diana Melnyk (Ukrayna) bu bilimsel toplantıyı teknik olarak mümkün kılmıştır.