Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Yönetim

Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Gül Şimşek
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
E-Postagulsimsek@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (6147) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi, Merkez Yerleşkesi, Erzurum

Eğitim

  • Lisans, Gazi Üniversitesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü, 2001
  • Bütünleşik Doktora, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Şehir Ve Bölge Planlama (Dr), 2011

Bölüm Başkanı Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Defne Dursun
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
E-Postadefne.dursun@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (6151) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi, Merkez Yerleşkesi, Erzurum

Eğitim

  • Doktora, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kentsel Politika Planlamasi Ve Yerel Yönetimler Anabilim Dali (Disiplinlerarasi), 2015
  • Yüksek Lisans, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kentsel Politika Planlamasi Ve Yerel Yönetimler Anabilim Dali (Disiplinlerarasi), 2007
  • Lisans, Gazi Üniversitesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü, 2002

Bölüm Başkanı Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi İsmail Demirdağ
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
E-Postaidemirdag@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (6117) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi, Merkez Yerleşkesi, Erzurum

Eğitim

  • Yüksek Lisans, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü, 2015
  • Lisans, Istanbul Teknik Üniversitesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü, 2011
  • Doktora, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü,