Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

Vizyon

Bölümümüzün vizyonu ilk olarak, öğrencilerin doğaya ve kültürel birikime duyarlı, mevcut pratiklerin kavranarak gelecek ön görüsünü kazandığı, araştırma ve uygulama ekseninde bir eğitimdir. Diğer taraftan Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, bölgenin kalkınmasını, kentin ekonomik, sosyal ve mekânsal işleyişine katkı sunmayı ve bölgesel aktörler ile etkin ilişkiler kurmayı hedeflemektedir. Ayrıca yenilikçi ve genç kadrosuyla toplumda ve bilim dünyasında aktif rol almak bölümün vizyonları arasındadır.

Misyon

Bölümümüzün misyonu eğitim sürecinde öğrencileri yeterli kavramsal, teknik ve teknolojik bilgi birikimine ulaştırmaktır. Ayrıca bölümün temel misyonu, Doğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere, bölge özelinde bilimsel çalışmalar yapmak ve veri bankası oluşturarak toplum yararına çalışmalar üretmektir.