Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Anabilim Dalları

Şehircilik Anabilim Dalı 

Şehircilik Anabilim Dalı, farklı ölçeklerde ve kapsamlarda yürütülen stüdyo çalışmaları başta olmak üzere bünyesinde yer alan zorunlu + seçmeli derslerle planlama eğitimimizde önemi yadsınamaz bir rol oynamaktadır. Şehircilik Anabilim Dalı bünyesinde, disiplinler arası etkileşimin gerekliliğinin farkında olarak, planlama ve şehircilik alanına dair mevcut ve güncel konularla ilgili kuramsal ve uygulamalı çalışmalar/araştırmalar yürütülmektedir. Analiz etme ve yorumlama düzeyleri yüksek, ifade teknikleri gelişmiş plancılar yetiştirmenin öneminin farkında olan Şehircilik Anabilim Dalı, stüdyo çalışmalarını ve ders içeriklerini bu amacı gerçekleştirmeye yönelik düzenlemektedir.

Bölge Planlama Anabilim Dalı 

Bölge Planlama Anabilim Dalı çağdaş planlamanın gereği olan çok-disiplinli yapısını bugün de başarıyla sürdürmektedir. Coğrafyadan sosyolojiye,  ekolojiden kırsal planlamaya ve afet yönetimine uzanan bir yelpaze içinde uzmanlaşmış olan öğretim elemanları lisans ve yüksek lisans eğitimine kent ekonomisi, kent sosyolojisi, sosyoloji, sosyal sermaye, araştırma yöntemleri, analiz yöntem ve teknikleri, yöntembilim ve ülke/bölge planlama gibi derslerle katkıda bulunmaktadır.