Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Bölüm Tanıtımı

Hakkımızda

Bölümümüz, doğal çevre, sosyo-ekonomik yapı ve mekânsal kalitenin arttırılması yönünde mekanı ve yaşamı kavrayabilen, şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararı kavramlarını göz önünde bulundurarak, analiz ve planlama süreçlerinde karar verebilen, inisiyatif alabilen ve ekip çalışması yürütebilen meslek etiğine sahip bireyler ve kent plancıları yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Kuramsal derslerin yanında uygulama ağırlıklı olan 4 yıllık Lisans eğitimi,  8 planlama stüdyosu dersinin ana omurgasında şekillenmektedir.

Planlama ve analiz çalışmaları Türkiye’nin çeşitli yerleşimlerinde gerçekleştirilmektedir. Bir nevi bölümün laboratuvarı olan kentlerde yapılan alan çalışmaları öğrencilerin deneyimini arttırmaktadır. Şehir ve Bölge Planlama Bölümü mezunları kamu sektöründe ve özel sektörde çalışabilmektedirler. Ayrıca mezunlar planlama disiplini gerektiren veya meslek alanının disiplinler arası yapısı nedeniyle birçok alanda iş imkanı bulabilmektedir. Bölümümüz tarafından geleneksel olarak her yıl tanışma etkinlikleri ve öğrenci kolokyumu düzenlenerek öğrencilerin eğitim sürecinde aktif bir şekilde rol almaları sağlanmaktadır.