Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

ÖZ GÖREV (Misyon)
Ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunacak yeni teknolojilerin geliştirilmesinde ve uygulanmasında ihtiyaç duyulan mesleklere yönelik güncel değişimlere ayak uyduran, temel mesleki donanıma sahip, temel bilimler konusunda gerekli altyapıyı kazanmış, beşeri ilişkilerde iletişim becerisine ve mesleki etik bilincine sahip, lisans eğitimi almaya yetecek temel ve mesleki alt yapıyı kazanmış, yurdunu, milletini her şeyden çok seven nitelikli teknik ve meslek elemanları yetiştirmektir.
 
ÖZ ÜLKÜ (Vizyon)
 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu,
Eğitim- öğretimde mümkün olabileceği kadar mükemmeliyeti hedeflemiştir.
Ülkümüz, Milli yeterlilik çerçevesinde tanınan, ülkemiz standartlarında, çağdaş yenilikleri takip eden ve yenilikleri öğretim tekniklerine uygulayan ve uygulamaları ile bölgemizdeki diğer Meslek yüksekokullarına öncülük eden ve örnek alınan bir eğitim kurumu olmaktır.


GELECEĞE BAKIŞ
 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu,
Atatürk Üniversitemizin misyon ve vizyonunu yansıtan bir slogan olan (Hayatın hizmetinde, hep ileriye…) sloganını benimsemiştir. 
  Atatürk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu; konum tercihi olarak yeni nesil üniversite vizyonu çerçevesinde özellikle Eğitim ve Topluma katkı işlevlerini bütünleştirmeyi öngörmektedir.