Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Okulumuzun Tarihi

  Atatürk Üniversitesi Erzurum Meslek Yüksekokulu 1977 – 1978 Öğretim Yılında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak Erzurum Endüstri Meslek Lisesi bünyesinde gece öğretimi yapmak üzere 10 Mart 1978 tarihinde açılmış ve Teknik Bilimler Birimi bünyesinde Yapı-İnşaat, Elektrik Makineleri Tamir Bakım ve Onarımı, Makine-Motor, Sosyal Bilimler Birimi bünyesindeki Sevk ve İdare, Pazarlama Bölümlerinde Yay-Kur Açık Yükseköğretimden aktarılan 321 öğrenci ile öğretime başlanmıştır. l980 yılına kadar unvansız mezun olan öğrencilerimiz, Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulunca, Teknik Bilimleri bitirenlere “Tekniker” Sosyal Bilimleri bitirenlere ise “Meslek Ara Elemanı” unvanı verilmesi kararlaştırılmıştır. 1980-1981 Öğretim Yılından itibaren Elektrik, Elektronik, İnşaat, Makine Resim Konstrüksiyonu, Motor ve İşletme-Muhasebe bölümleri olmak üzere 6 bölüm halinde öğretime devam edilmiştir. Yüksekokulumuz 1982 yılında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne bağlanmıştır. 
 
  Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 25.03.2020 tarihli ve 75850160-101.03.01-E.23933 sayılı yazısı ile Erzurum Meslek Yüksekokulu’nun Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak ikiye ayrılmasıyla kurulmuştur.