Toplumsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi

BAP PROJELERİ

 

Müdürlüğümüz Tarafından Desteklenen Bilimsel Araştırma Projeleri

  1. Farklı Paradigmalar Çerçevesinde İlahiyat / İslami İlimler Fakülteleri Lisans Öğrencilerinin Din-Bilim İlişkisine Bakışı

  2. Üniversite Öğrencilerinin Psikososyal Sorunları ile Akademik Başarı ve Güdülenmeleri Arasındaki İlişkide Psikolojik Sağlamlığın Aracı Rolü

  3. Türkiye’de Yerli Halkın Göçmen Algısı Erzurum İli Örneği

  4. Ergenlerde Din ve Dindar İnsan Algısı 

  5. Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Bağımlılığı ile Sosyotelizm (Phubbing) Davranışı Arasındaki İlişkide Sosyal Kaygının Aracı ve Sosyal Güvende Hissetmenin Düzenleyici Rolü