Toplumsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

Vizyon: Araştırma merkezimiz, Atatürk Üniversitesinin sadece ulusal değil uluslararası-bölgesel (Ortadoğu, Orta Asya) boyutlarda da Türkiye’ye ilişkin özellikle sınır bölgelerimizde karşılaştırmalı sosyal alan araştırmaları yaparak ülkeler arası toplumsal sorunlara bilimsel çözümler üretmek adına kendi vizyonunu belirlemiştir. Amaçlanan kurumsal ve ülkesel işbirliklerini geliştirerek toplumsal sorunlara rasyonel çözümler üretmektir ancak bu konu öncelikle insan odaklı olduğundan özellikle kendi öğrencilerimizi ilgili konularda çalışacak yeterliliğe getirmek temeldir. Bu şekilde sosyolog olarak yetişen öğrencilerimize iş imkânları da sağlanacağından ülke içinde işbölümü ve işbirliği çerçevesinde öğrencilerimizin özgüvenini geliştirerek, karşılıklı uyum sorunlarına da üretim sürecinde kendiliğinden çözüm getirileceği umulmaktadır. Misyon: İlgili yönetmeliğimizde de belirtildiği üzere, araştırma merkezi aracılığı ile, Atatürk Üniversitesi’nin öncelikle paydaş kurumlara sosyal bilimler alanında bilimsel danışmanlık hizmeti vermesi esası benimsemiştir. Erzurum başta olmak üzere bölgemizle ilgili toplumsal alanlarda veri toplamak, arşivlemek ve yayınlamak; bunlarla ilgili bölgesel, ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek amaçlanmaktadır.