Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Dili Ana Bilim Dalı öğretim üyeleri “Kaşgarlı’dan Ali Emiri’ye, Ali Emiri’den Geleceğe Türkçe” başlıklı bir panel düzenledi.

Türk Dili ve Edebiyatı bölümü Yeni Türk Dili Ana Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Muharrem Daşdemir, Prof. Dr. Funda Kara ve Doç. Dr. Hüsna Kotan, 6 Mayıs saat 14.00’te Rektörlük Mavi Salon’da “Kaşgarlı’dan Ali Emiri’ye, Ali Emiri’den Geleceğe Türkçe” başlıklı bir panel düzenledi. 

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Muhsine Börekçi ve Çağdaş Türk Lehçeleri bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Süleyman Efendioğlu’nun da katıldığı panelde geçmişten bugüne lehçelerden ve Divan u Lugati’t-Türk üzerinden Türk dili sunumu yapıldı.