Akademik Kadro

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Ahmet Yıldız
Zootekni Anabilim Dalı
E-Postaahmt25@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (+904422317180) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Kampus Veteriner Fakültesi 25240 Yakutiye /Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Uludağ Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 1992
 • Yüksek Lisans, Uludağ Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 1992
 • Doktora, Fırat Üniversitesi, Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 1997
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Narman Meslek Yüksekokulu, 1998
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, 2000
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, Zootekni Anabilim Dalı, 2008
 • Profesör, Atatürk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, 2014

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Ali Doğan Ömür
Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı
E-Postaalidogan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Kampus Veteriner Fakültesi 25240 Yakutiye /Erzurum

Eğitim

 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Biyokimya,
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı,
 • Arş. Gör., Atatürk Üniversitesi, Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı,
 • Lisans, Kafkas Üniversitesi, Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 2004
 • Uzmanlık, Selçuk Üniversitesi, Dölerme ve Suni Tohumlama, 2011

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Armağan Çolak
Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı
E-Postaacolak@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (7129) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Kampus Veteriner Fakültesi 25240 Yakutiye /Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Ankara Üniversitesi, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 1984
 • Doktora, Ankara Üniversitesi, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 1989
 • Doçent, Kafkas Üniversitesi, Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 1997
 • Profesör, Atatürk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, 2003

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Armağan Hayırlı
Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı
E-Postaahayirli@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Kampus Veteriner Fakültesi 25240 Yakutiye /Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Ankara Üniversitesi, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 1992
 • Yüksek Lisans, Iowa State University of Science and Technology, Nutritional Physiology-Dairy Nutrition, 1997
 • Doktora, University of Wisconsin-Madison, Dairy Nutrition, 2001
 • Öğretim Görevlisi, University of Alberta, Dairy Nutrition, 2007
 • Öğretim Görevlisi, Swedish University of Agriculture and Veterinary Sciences, Dairy Nutrition, 2010

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Başak Hanedan
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
E-Postabasak.hanedan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (5550) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Kampus Veteriner Fakültesi 25240 Yakutiye /Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Betül Apaydın Yıldırım
Biyokimya Anabilim Dalı
E-Postabetulapaydin@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (7090) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Kampus Veteriner Fakültesi 25240 Yakutiye /Erzurum

Eğitim

 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Biyokimya Anabilim Dalı,
 • Yüksek Lisans, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Biyokimya AD, 2006
 • Doktora, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Biyokimya AD, 2010

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Bülent Polat
Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı
E-Postabpolat@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (7139) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Kampus Veteriner Fakültesi 25240 Yakutiye /Erzurum

Eğitim

 • Yüksek Lisans, Kafkas Üniversitesi, Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 1998
 • Arş. Gör., Atatürk Üniversitesi, Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı, 2000
 • Doktora, Ankara Üniversitesi, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 2005
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Klinik Bilimler Bölümü, 2007
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı, 2011
 • Profesör, Atatürk Üniversitesi, Doğum ve Jinekoloji ABD, 2016

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Derviş Özdemir
Anatomi Anabilim Dalı
E-Postadozdemir@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (7190) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Kampus Veteriner Fakültesi 25240 Yakutiye /Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Fırat Üniversitesi, Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 1993
 • Yüksek Lisans, Fırat Üniversitesi, Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 1993
 • Doktora, Fırat Üniversitesi, Temel Bilimler Bölümü, 2001
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Anatomi Anabilim Dalı, 2004
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, Anatomi Anabilim Dalı, 2005
 • Profesör, Atatürk Üniversitesi, Anatomi Anabilim Dalı, 2011

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Dursunali Çınar
Fizyoloji Anabilim Dalı
E-Postad.cinar@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (7107) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Kampus Veteriner Fakültesi 25240 Yakutiye /Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Ekrem Laçin
Zootekni Anabilim Dalı
E-Postaelacin@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (7185) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Kampus Veteriner Fakültesi 25240 Yakutiye /Erzurum

Eğitim

 • Uzman, Kafkas Üniversitesi, Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 1995
 • Öğretim Görevlisi, Atatürk Üniversitesi, Narman Meslek Yüksekokulu, 1997
 • Arş. Gör., Atatürk Üniversitesi, Zootekni Anabilim Dalı, 2000
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Zootekni Anabilim Dalı, 2005
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, Zootekni Anabilim Dalı, 2010
 • Profesör, Atatürk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni Anabilim Dalı, Atatürk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni Anabilim Dalı, 2015

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Esin Güven
Parazitoloji Anabilim Dalı
E-Postaesinguven@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (7212) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Kampus Veteriner Fakültesi 25240 Yakutiye /Erzurum

Eğitim

 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Parazitoloji Anabilim Dalı,
 • Lisans, Ankara Üniversitesi, Klinik Öncesi Bilimler Bölümü, 2003
 • Doktora, Ankara Üniversitesi, VETERİNER HEKİMLİĞİ, 2010

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Fikret Çelebi
Fizyoloji Anabilim Dalı
E-Postafncelebi@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (5507) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Kampus Veteriner Fakültesi 25240 Yakutiye /Erzurum

Eğitim

 • Profesör, Atatürk Üniversitesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, 2005

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Gülşah Çanakçı Adıgüzel
Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı
E-Postagulsah@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (7122) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Kampus Veteriner Fakültesi 25240 Yakutiye /Erzurum

Eğitim

 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, 2014

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Halit İmik
Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı
E-Postahimik@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (7207) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Kampus Veteriner Fakültesi 25240 Yakutiye /Erzurum

Eğitim

 • Dr. Öğr. Üyesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü,
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı,
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı,
 • Yüksek Lisans, Ankara Üniversitesi, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 1989
 • Doktora, Selçuk Üniversitesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı , 1997

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Hamza Avcıoğlu
Parazitoloji Anabilim Dalı
E-Postahavcioglu@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (7075) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Kampus Veteriner Fakültesi 25240 Yakutiye /Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Ankara Üniversitesi, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 1999
 • Arş. Gör., Atatürk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, 2001
 • Doktora, Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2007
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, 2008
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, 2012
 • Profesör, Atatürk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, 2016

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Hülya Balkaya
Anatomi Anabilim Dalı
E-Postahulya.balkaya@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (7193) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Kampus Veteriner Fakültesi 25240 Yakutiye /Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. İbrahim Balkaya
Parazitoloji Anabilim Dalı
E-Postabalkayaibrahim@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (7080) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Kampus Veteriner Fakültesi 25240 Yakutiye /Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Kübra Asena Terim Kapakin
Patoloji Anabilim Dalı
E-Postakubra.terim@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (5531) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Kampus Veteriner Fakültesi 25240 Yakutiye /Erzurum

Eğitim

 • Yüksek Lisans, Kafkas Üniversitesi, Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 1997
 • Doktora, Ankara Üniversitesi, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 2006

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Mehmet Gül
Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı
E-Postamehgul@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (7203) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Kampus Veteriner Fakültesi 25240 Yakutiye /Erzurum

Eğitim

 • Profesör, Atatürk Üniversitesi, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı,
 • Lisans, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 1993
 • Doktora, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü, 2000
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, 2001
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, 2010

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Mehmet Özkan Timurkan
Viroloji Anabilim Dalı
E-Postamotimurkan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (7050) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Kampus Veteriner Fakültesi 25240 Yakutiye /Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Fırat Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, 2004
 • Doktora, Ankara Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, 2012

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Meryem Aydemir Atasever
Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı
E-Postameryematasever@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (7120) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Kampus Veteriner Fakültesi 25240 Yakutiye /Erzurum

Eğitim

 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi,
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, 2015

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Mesut Bünyami Halıcı
Biyokimya Anabilim Dalı
E-Postamhalici@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (7078) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Kampus Veteriner Fakültesi 25240 Yakutiye /Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Kimya, 1999
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Biyokimya Anabilim Dalı, 2003
 • Arş. Gör., Atatürk Üniversitesi, Biyokimya Anabilim Dalı, 2003
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Kimya, 2008
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Biyokimya Anabilim Dalı, 2009
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, Biyokimya Anabilim Dalı, 2013

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Mohamad Alı Ahmad Warda
Fizyoloji Anabilim Dalı
E-Postamohamad.warda@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Kampus Veteriner Fakültesi 25240 Yakutiye /Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Mustafa Atasever
Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı
E-Postaatasever@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (7123) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Kampus Veteriner Fakültesi 25240 Yakutiye /Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Ankara Üniversitesi, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 1989
 • Yüksek Lisans, Ankara Üniversitesi, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 1989
 • Doktora, Selçuk Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 1995
 • Dr. Öğr. Üyesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 1998
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, 2000
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, 2003
 • Profesör, Atatürk Üniversitesi, Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, 2008

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Mustafa Sinan Aktaş
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
E-Postasinanaktas@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (7159) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Kampus Veteriner Fakültesi 25240 Yakutiye /Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Kafkas Üniversitesi, Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 1998
 • Doktora, Ankara Üniversitesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, 2005
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, 2007
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, 2012

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Nilüfer Sabuncuoğlu Çoban
Zootekni Anabilim Dalı
E-Postancoban@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (7183) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Kampus Veteriner Fakültesi 25240 Yakutiye /Erzurum

Eğitim

 • Yüksek Lisans, Fırat Üniversitesi, Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 1996
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Zootekni Anabilim Dalı, 2004
 • Uzmanlık, The Ohio State University, USA., , 2004
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, Zootekni Anabilim Dalı, 2009
 • Profesör, Ataturk University, Ataturk University, 2014

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Ömer Çoban
Zootekni Anabilim Dalı
E-Postaocoban@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (7186) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Kampus Veteriner Fakültesi 25240 Yakutiye /Erzurum

Eğitim

 • Yüksek Lisans, Fırat Üniversitesi, Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 1996
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Zootekni Anabilim Dalı, 2005
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Biyometri Anabilim Dalı, 2006
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, Zootekni Anabilim Dalı, 2010
 • Profesör, Atatürk Üniversitesi, Zootekni Anabilim Dalı, 2015

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Serkan Yıldırım
Patoloji Anabilim Dalı
E-Postasyildirim@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (7099-5682) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Kampus Veteriner Fakültesi 25240 Yakutiye /Erzurum

Eğitim

 • Arş. Gör., Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Patoloji, 2009
 • Doktora, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, PATOLOJİ, 2011
 • Dr. Öğr. Üyesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, PATOLOJİ, 2012
 • Dr. Öğr. Üyesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, PATOLOJİ, 2015

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Yavuz Selim Sağlam
Patoloji Anabilim Dalı
E-Postayssaglam@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4886) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Kampus Veteriner Fakültesi 25240 Yakutiye /Erzurum

Eğitim

 • Doktora, Selçuk Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 1995
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, 2000
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, 2004
 • Profesör, Atatürk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, 2009

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Akın Kırbaş
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
E-Postaakirbas@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (7164) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Kampus Veteriner Fakültesi 25240 Yakutiye /Erzurum

Eğitim

 • Yüksek Lisans, Fırat Üniversitesi, Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 2001
 • Doktora, Fırat Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2009
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, 2010
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, Veteriner İç Hastalıkları Anabilim Dalı, 2023

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Alper Baran
Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü
E-Postaalper.baran@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (7079) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Kampus Veteriner Fakültesi 25240 Yakutiye /Erzurum

Eğitim

 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi,
 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, 2010
 • Uzman, Atatürk Üniversitesi, Veteriner Sağlık Teknikerliği, 2010

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Anna Levchenko
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
E-Postaannal@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Kampus Veteriner Fakültesi 25240 Yakutiye /Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Demet Çelebi
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
E-Postacelebiidil@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (5523) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Kampus Veteriner Fakültesi 25240 Yakutiye /Erzurum

Eğitim

 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi,
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,
 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Lisans, 2000
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Yüksek Lisans Mikrobiyoloji, 2003
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Mikrobiyoloji, 2003
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI, 2009
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI, 2009
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Mikrobiyoloji, 2009

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Ediz Kağan Özgen
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
E-Postaedizozgen@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Kampus Veteriner Fakültesi 25240 Yakutiye /Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Emin Şengül
Fizyoloji Anabilim Dalı
E-Postaemin.sengul@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (7112) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Kampus Veteriner Fakültesi 25240 Yakutiye /Erzurum

Eğitim

 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, VETERİNER Fakültesi,
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, 2008
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, VETERİNER Fakültesi, 2014

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Fatih Yıldırım
Zootekni Anabilim Dalı
E-Postafatihyildirim@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (7187) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Kampus Veteriner Fakültesi 25240 Yakutiye /Erzurum

Eğitim

 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Veteriner Zootekni, 2011
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni, Genetik ve Biyoistatistik, 2019

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Güler Yenice
Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı
E-Postagulerata@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (7202) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Kampus Veteriner Fakültesi 25240 Yakutiye /Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Kafkas Üniversitesi, Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 1996
 • Yüksek Lisans, Kafkas Üniversitesi, Zootekni Ve Hayvan Besleme Bölümü, 2002
 • Doktora, Kafkas Üniversitesi, Zootekni Ve Hayvan Besleme Bölümü, 2008
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, 2010

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Hakan Aydın
Viroloji Anabilim Dalı
E-Postahakanayd@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Kampus Veteriner Fakültesi 25240 Yakutiye /Erzurum

Eğitim

 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI,
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, VETERİNER Fakültesi, 2014

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Hülya Kara
Anatomi Anabilim Dalı
E-Postah.goktas@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (7188) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Kampus Veteriner Fakültesi 25240 Yakutiye /Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Veteriner Anatomi Anabilimdalı, 2011
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Veteriner Anatomi Anabilimdalı, 2012
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, Veteriner Anatomi Anabilimdalı, 2022

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Mehmet Cemal Adıgüzel
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
E-Postamcemal.adiguzel@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (7039) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Kampus Veteriner Fakültesi 25240 Yakutiye /Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Mümin Gökhan Şenocak
Cerrahi Anabilim Dalı
E-Postamgsenocak@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Kampus Veteriner Fakültesi 25240 Yakutiye /Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Murat Genç
Zootekni Anabilim Dalı
E-Postamuratgenc@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (7179) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Kampus Veteriner Fakültesi 25240 Yakutiye /Erzurum

Eğitim

 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, ZOOTEKNİK ANABİLİM DALI,
 • Arş. Gör., Atatürk Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi,
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, ZOOTEKNİK ANABİLİM DALI, 2008

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Seçkin Özkanlar
Biyokimya Anabilim Dalı
E-Postaseckin.ozkanlar@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (7089) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Kampus Veteriner Fakültesi 25240 Yakutiye /Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Sefa Küçükler
Biyokimya Anabilim Dalı
E-Postasefa.kucukler@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (7081) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Kampus Veteriner Fakültesi 25240 Yakutiye /Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Selçuk Özdemir
Genetik Anabilim Dalı
E-Postaselcuk.ozdemir@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (7053) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Kampus Veteriner Fakültesi 25240 Yakutiye /Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, 2010
 • Doktora, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, 2015

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Selim Çomaklı
Patoloji Anabilim Dalı
E-Postaselim.comakli@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (7084) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Kampus Veteriner Fakültesi 25240 Yakutiye /Erzurum

Eğitim

 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Veteriner Patoloji Anabilim Dalı,
 • Arş. Gör., Atatürk Üniversitesi, Veteriner Patoloji Anabilim Dalı,
 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, 2013

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Semin Gedikli
Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı
E-Postasemin.gedikli@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (7125) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Kampus Veteriner Fakültesi 25240 Yakutiye /Erzurum

Eğitim

 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı,
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Histoloji-Embriyoloji, 2010
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Histoloji-Embriyoloji, 2013

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Serdar Altun
Patoloji Anabilim Dalı
E-Postaserdar.altun@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (7095) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Kampus Veteriner Fakültesi 25240 Yakutiye /Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Veteriner Hekimlik ve Temel Bilimler Bölümü, 2009
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Patoloji Anabilim Dalı, 2012
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi , , 2015

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Sıtkıcan Okur
Cerrahi Anabilim Dalı
E-Postasitkican.okur@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (7154) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Kampus Veteriner Fakültesi 25240 Yakutiye /Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Şükrü Değirmençay
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
E-Postas.degirmencay@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Kampus Veteriner Fakültesi 25240 Yakutiye /Erzurum

Eğitim

 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Veteriner İç Hastalıkları Anabilim Dalı,
 • Arş. Gör., Atatürk Üniversitesi, Veteriner İç Hastalıkları Anabilim Dalı,
 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, 2013

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Gölgeli Bedir
Cerrahi Anabilim Dalı
E-Postaaysegolgeli@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Kampus Veteriner Fakültesi 25240 Yakutiye /Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Cemil Bayram
Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı
E-Postacemil.bayram@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (04422317299) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Kampus Veteriner Fakültesi 25240 Yakutiye /Erzurum

Eğitim

 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Tıbbi Farmakoloji, 2022

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Damla Tuğçe Okur
Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı
E-Postadamla.okur@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (7143) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Kampus Veteriner Fakültesi 25240 Yakutiye /Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Elif Ece Akgün
Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı
E-Postaece.akgun@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Kampus Veteriner Fakültesi 25240 Yakutiye /Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Emre Yılmaz
Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı
E-Postaemre.yilmaz@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Kampus Veteriner Fakültesi 25240 Yakutiye /Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Ferda Turgut
Cerrahi Anabilim Dalı
E-Postaferda.turgut@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Kampus Veteriner Fakültesi 25240 Yakutiye /Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Gülizar Acar
Viroloji Anabilim Dalı
E-Postagulizar.acar@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Kampus Veteriner Fakültesi 25240 Yakutiye /Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi İsmail Bolat
Patoloji Anabilim Dalı
E-Postaismail.bolat@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (04422437096) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Kampus Veteriner Fakültesi 25240 Yakutiye /Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Kerim Emre Yanar
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
E-Postaemre.yanar@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (7170) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Kampus Veteriner Fakültesi 25240 Yakutiye /Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer Akyüz
Parazitoloji Anabilim Dalı
E-Postamuzaffer.akyuz@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (0442231 (7214)) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Kampus Veteriner Fakültesi 25240 Yakutiye /Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Nergis Ulaş
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
E-Postanergisulas@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (7166) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Kampus Veteriner Fakültesi 25240 Yakutiye /Erzurum

Eğitim

 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi,

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Aydın
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
E-Postaaydinomer@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (7167) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Kampus Veteriner Fakültesi 25240 Yakutiye /Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Eltas
Biyometri Anabilim Dalı
E-Postaomer.eltas@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (7198) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Kampus Veteriner Fakültesi 25240 Yakutiye /Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Kafkas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, 2012
 • Doktora, Atatürk Üniversites,, Biyometri, 2020

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Rıdvan Kirman
Parazitoloji Anabilim Dalı
E-Postaridvan.kirman@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (+90 442 231 7213) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Kampus Veteriner Fakültesi 25240 Yakutiye /Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Samet Tekin
Fizyoloji Anabilim Dalı
E-Postasamet.tekin@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (7113) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Kampus Veteriner Fakültesi 25240 Yakutiye /Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Serkan Ali Akarsu
Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı
E-Postaserkan.akarsu@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Kampus Veteriner Fakültesi 25240 Yakutiye /Erzurum

Eğitim

 • Yüksek Lisans, Fırat Üniversitesi, ,

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Sevda Urçar Gelen
Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı
E-Postasurcar@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (7115) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Kampus Veteriner Fakültesi 25240 Yakutiye /Erzurum

Eğitim

 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı,
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, 2011

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Tuba Doğan
Biyokimya Anabilim Dalı
E-Postatuba.dogan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Kampus Veteriner Fakültesi 25240 Yakutiye /Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Uğur Özentürk
Zootekni Anabilim Dalı
E-Postaugur.ozenturk@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (7176) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Kampus Veteriner Fakültesi 25240 Yakutiye /Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Dr. Elif Erbaş
Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı
E-Postaeliferbas@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (+904422317124) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Kampus Veteriner Fakültesi 25240 Yakutiye /Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Dr. Emre Eren
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
E-Postaemreeren@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (04422317169) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Kampus Veteriner Fakültesi 25240 Yakutiye /Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Dr. Muhammed Sertaç Eroğlu
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
E-Postamsertac.eroglu@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Kampus Veteriner Fakültesi 25240 Yakutiye /Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Dr. Soner Uysal
Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı
E-Postasoner.uysal@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Kampus Veteriner Fakültesi 25240 Yakutiye /Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Dr. Vefa Tohumcu
Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı
E-Postavefa.tohumcu@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Kampus Veteriner Fakültesi 25240 Yakutiye /Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Abdullah Eryol
Veteriner Hekimliği Tarihi Deontoloji Anabilim Dalı
E-Postaabdullah.eryol@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Kampus Veteriner Fakültesi 25240 Yakutiye /Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Ali Osman Kesen
Zootekni Anabilim Dalı
E-Postaalikesen@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Kampus Veteriner Fakültesi 25240 Yakutiye /Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Alper Yasin Çiplak
Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı
E-Postaalperciplak@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Kampus Veteriner Fakültesi 25240 Yakutiye /Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Alperen Varalan
Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalı
E-Postaalperenvaralan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Kampus Veteriner Fakültesi 25240 Yakutiye /Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Ayşe Uysal
Zootekni Anabilim Dalı
E-Postaayseuysal@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Kampus Veteriner Fakültesi 25240 Yakutiye /Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Cihan Öz
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
E-Postacihan.oz@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (04422317042) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Kampus Veteriner Fakültesi 25240 Yakutiye /Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Deniz Tekiner
Veteriner Hekimliği Temel Bilimler Bölümü
E-Postadeniz.tekiner@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Kampus Veteriner Fakültesi 25240 Yakutiye /Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Gamze Uçak
Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı
E-Postagamzeucak@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Kampus Veteriner Fakültesi 25240 Yakutiye /Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Gözdenur Halıcı Kurt
Anatomi Anabilim Dalı
E-Postag.halici@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (04422317197) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Kampus Veteriner Fakültesi 25240 Yakutiye /Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Mehmet Ali Yörük
Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı
E-Postamehmetaliyoruk@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Kampus Veteriner Fakültesi 25240 Yakutiye /Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Merve Bolat
Fizyoloji Anabilim Dalı
E-Postamervebolat@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Kampus Veteriner Fakültesi 25240 Yakutiye /Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Metin Kiliçlioğlu
Patoloji Anabilim Dalı
E-Postametink@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Kampus Veteriner Fakültesi 25240 Yakutiye /Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Muhammet Furkan Sarıalioğlu
Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü
E-Postasmuhammet@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Kampus Veteriner Fakültesi 25240 Yakutiye /Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Şeyma Aydın
Genetik Anabilim Dalı
E-Postaseyma.aydin@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Kampus Veteriner Fakültesi 25240 Yakutiye /Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Sümeyye Baysal
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
E-Postasumeyyebaysal@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Kampus Veteriner Fakültesi 25240 Yakutiye /Erzurum

Eğitim